Ván sàn gỗ Lim Nam Phi

Sàn gỗ Lim kích thước: 1.5 x 9 x 75 (cm)

Sàn gỗ Lim kích thước: 1.5 x 9 x 75 (cm)

Xuất xứ: Nam Phi
Đơn giá: 620,000 VNĐ/m2

Sàn gỗ Lim kích thước: 1.5 x 9 x 90 (cm)

Sàn gỗ Lim kích thước: 1.5 x 9 x 90 (cm)

Xuất xứ: Nam Phi
Đơn giá: 650,000 VNĐ/m2

Sàn gỗ Lim kích thước: 1.8 x 12 x 45 (cm)

Sàn gỗ Lim kích thước: 1.8 x 12 x 45 (cm)

Xuất xứ: Châu Phi
Đơn giá: 600.000 VNĐ/m2

Sàn gỗ Lim kích thước: 1.8 x 12 x 60 (cm)

Sàn gỗ Lim kích thước: 1.8 x 12 x 60 (cm)

Xuất xứ: Châu Phi
Đơn giá: 700.000 VNĐ/m2


Sàn gỗ Lim kích thước: 1.8 x 12 x 90 (cm)

Sàn gỗ Lim kích thước: 1.8 x 12 x 90 (cm)

Xuất xứ: Châu Phi
Đơn giá: 780.000 VNĐ/m2


HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI