Ván sàn gỗ lim

Sàn gỗ Lim kích thước: 1.5 x 9 x 75 (cm)

Sàn gỗ Lim kích thước: 1.5 x 9 x 75 (cm)

Xuất xứ: Nam Phi
Đơn giá: 610,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Lim kích thước: 1.5 x 9 x 90 (cm)

Sàn gỗ Lim kích thước: 1.5 x 9 x 90 (cm)

Xuất xứ: Nam Phi
Đơn giá: 630,000 vnđ/m2

Sàn gỗ Lim kích thước: 1.5 x 9 x 105 (cm)

Sàn gỗ Lim kích thước: 1.5 x 9 x 105 (cm)

Xuất xứ: Châu Phi
Đơn giá: Liên hệ

Sàn gỗ Lim kích thước: 1.8 x 12 x 45 (cm)

Sàn gỗ Lim kích thước: 1.8 x 12 x 45 (cm)

Xuất xứ: Châu Phi
Đơn giá: Liên hệ


Sàn gỗ Lim kích thước: 1.8 x 12 x 60 (cm)

Sàn gỗ Lim kích thước: 1.8 x 12 x 60 (cm)

Xuất xứ: Châu Phi
Đơn giá: Liên hệ

Sàn gỗ Lim kích thước: 1.8 x 12 x 90 (cm)

Sàn gỗ Lim kích thước: 1.8 x 12 x 90 (cm)

Xuất xứ: Châu Phi
Đơn giá: Liên hệ

Sàn gỗ Lim kích thước: 1.8 x 12 x 105 (cm)

Sàn gỗ Lim kích thước: 1.8 x 12 x 105 (cm)

Xuất xứ: Châu Phi
Đơn giá: Liên hệ


HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI