Ván sàn gỗ Hương Nam Phi

Sàn gỗ Hương Nam Phi ghép FJL kích thước: 1.5 x 12 x 182 (cm)

Sàn gỗ Hương Nam Phi ghép FJL kích thước: 1.5 x 12 x 182 (cm)

Xuất xứ : Nam Phi
Đơn giá: 490.000 vnđ/m2

Sàn gỗ Hương Nam Phi kích thước: 1.5 x 6 x 45 (cm)

Sàn gỗ Hương Nam Phi kích thước: 1.5 x 6 x 45 (cm)

Xuất xứ : Nam Phi
Đơn giá: 440.000 VNĐ/m2

Sàn gỗ Hương Nam Phi kích thước: 1.5 x 6 x 60 (cm)

Sàn gỗ Hương Nam Phi kích thước: 1.5 x 6 x 60 (cm)

Xuất xứ: Nam Phi
Đơn giá: 450.000 VNĐ/m2

Sàn gỗ Hương Nam Phi kích thước: 1.5 x 6 x 75 (cm)

Sàn gỗ Hương Nam Phi kích thước: 1.5 x 6 x 75 (cm)

Kích thước:1.5 x 6 x 75 (cm)
Xuất xứ: Nam Phi
Đơn giá: 470.000 VNĐ/m2

 

 


Sàn gỗ Hương Nam Phi kích thước: 1.5 x 6 x 90 (cm)

Sàn gỗ Hương Nam Phi kích thước: 1.5 x 6 x 90 (cm)

Xuất xứ : Nam Phi
Đơn giá: 490,000 VNĐ/m2

Sàn gỗ Hương Nam Phi kích thước: 1.5 x 9 x 90 (cm)

Sàn gỗ Hương Nam Phi kích thước: 1.5 x 9 x 90 (cm)

Xuất xứ : Nam Phi
Đơn giá: 710,000 VNĐ/m2

Sàn gỗ Hương Nam Phi kích thước: 1.5 x 9 x 60 (cm)

Sàn gỗ Hương Nam Phi kích thước: 1.5 x 9 x 60 (cm)

Xuất xứ : Châu Phi
Đơn giá: 660,000 VNĐ/m2

Sàn gỗ Hương Nam Phi kích thước: 1.5 x 9 x 45(cm)

Sàn gỗ Hương Nam Phi kích thước: 1.5 x 9 x 45(cm)

Xuất xứ : Nam Phi
Đơn giá: 560,000 VNĐ/m2


HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI