Ván sàn gỗ Gõ Đỏ Nam Phi

 Sàn gỗ Gõ Đỏ Nam Phi kích thước: 1.5 x 12 x 90 (cm)

Sàn gỗ Gõ Đỏ Nam Phi kích thước: 1.5 x 12 x 90 (cm)

Xuất xứ: Châu Phi

Đơn giá: 1,100,000 VNĐ/m2 

Sàn gỗ Gõ Đỏ Nam Phi kích thước: 1.5 x 6 x 60 (cm)

Sàn gỗ Gõ Đỏ Nam Phi kích thước: 1.5 x 6 x 60 (cm)

Xuất xứ: Nam Phi
Đơn giá: 600,000 VNĐ/m2

Sàn gỗ Gõ Đỏ Nam Phi kích thước: 1.5 x 6 x 75 (cm)

Sàn gỗ Gõ Đỏ Nam Phi kích thước: 1.5 x 6 x 75 (cm)

Xuất xứ: Nam Phi
Đơn giá: 620,000 VNĐ/m2


HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI