Chính sách ưu đãi

Chính sách bảo hành


Sản phẩm được bảo hành miễn phí trong vòng 1 năm nếu sản phẩm đó còn thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày giao hàng, sản phẩm được bảo hành trong thời hạn bảo hành ghi trên phiếu bảo hành.


HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI